W Bielsku-Białej Hałcnowie wystartowaliśmy z projektem Przystań Świętego Mikołaja dla dzieci z Ukrainy! Dzieci rozpoczęły zajęcia z języka polskiego, biorą udział w warsztatach ceramicznych w pracowni ceramiki FormaDei, spotykają się również co tydzień na zajęciach plastycznych i rekreacyjnych, animowanych przez panią Julię - psycholog z Ukrainy. Dzieci mają możliwość integracji, wspólnej zabawy, rozwijają swoje talenty i umiejętności. Przystań Świetego Mikołaja, to także przestrzeń wymiany informacji, odreagowania stresów, emocji i skorzystania z zajęć prowadzonych pod okiem pani psycholog. 

W tworzenie Przystani zaangażowana jest także lokalna społeczność oraz instytucje działające w dzielnicy, które wspierają i pomagają nagłośnić projekt prowadzony przez naszą Fundację. Parafia Nawiedzenia N.M.P udostępniła nam salę i boisko parafialne, Siostry Serafitki, goszczące rodziny ukraińskie, udostępniły salę, w której odbywa się kurs języka polskiego, Pani Renata Zuber - Prezes P-SKS "Beskidy" aktywnie wspiera i promuje nasze działania. Wszystkim serdecznie dziękujemy za okazane serce i konkretną pomoc!

 

Projekt współfinansowany przez Fundację Świętego Mikołaja w ramach programu „Przystań św. Mikołaja”.