Fundacja św. Mikołaja przyznała naszej Fundacji dofinansowanie, dzięki któremu tworzymy w Bielsku – Białej Hałcnowie, „Przystań św. Mikołaja" - miejsce spotkań i integracji dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. W ramach „Przystani” zapraszamy dzieci i młodzież z Ukrainy na:

  • dodatkowe bezpłatne zajęcia z języka polskiego. Zajęcia będą się odbywały w poniedziałki w sali przy klasztorze Sióstr Serafitek w Hałcnowie w dwóch grupach wiekowych:
  • młodsza grupa klasy 1-4 godz. 16.30 -18.00
  • starsza grupa od 5 klasy godz. 18.00 - 19.30

Zajęcia rozpoczynają się w poniedziałek 9.05.2022 

  • bezpłatne zajęcia z ceramiki we wtorki i czwartki w godz. 16.30 -18.30. Zajęcia będą się odbywały w pracowni ceramiki FormaDei w Hałcnowie. W zajęciach jednorazowo może uczestniczyć 5 dzieci. 

Pierwsze zajęcia we wtorek 10.05.2022 o godz. 16.30. 

  • spotkania integracyjne w każdą środę w godz. 17.00-19.00 do Domu Parafialnego w Hałcnowie, w ramach których będą się odbywały zajęcia plastyczne, artystyczne i rekreacyjne. Zależy nam, aby dzieci mogły się integrować poprzez zabawę i wspólne spędzanie czasu. 

Na pierwsze spotkanie zapraszamy w środę 11.05.2022 na godz. 17.00 do Domu Parafialnego. 

Zajęcia będą prowadzone przez osoby ukraińskojęzyczne. 

Projekt współfinansowany przez Fundację Świętego Mikołaja w ramach programu „Przystań św. Mikołaja”. 

Osoby do kontaktu:
Małgorzata Kunicka tel. 507-343-009 Fundacja Światło Łagodne 
Renata Zuber tel. 507-862-180 P-SKS „Beskidy”