Myślą przewodnią spotkania było pytanie: "Gdzie w tym wszystkim jestem ja? Ten niezwykle owocny czas pomógł nam się zatrzymać nad ważnymi tematami: wartości, odkrywania talentów, duchowości, relacji, postrzegania siebie. Panie wykonały świetne prace plastyczne - kolaże, które stały się ich wizytówką: co jest dla nich ważne, co lubią, jakie mają marzenia.

Uczestniczki przyznały, że to był wyjątkowy i potrzebny czas. Głębokie spotkanie, dotykające serc i tego, co najważniejsze!

Serdeczne podziękowania dla Marta Tomala - Nowa Przystań która rewelacyjnie przygotowała i poprowadziła te warsztaty! Dzięki za świetne i ubogacające materiały przygotowane dla uczestniczek!

Tym samym zakończyliśmy cały cykl warsztatów rozwojowych dla kobiet. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestniczkom za owocną i aktywną obecność! Bez Was, te warsztaty nie byłyby możliwe! Dziękujemy, że zechciałyście je z nami współtworzyć! 

W całym cyklu warsztatów wzięły udział 43 Panie! 

Dziękujemy naszemu Partnerowi Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Hałcnowa, Pani Anicie Szymańskiej za pomoc w organizacji warsztatów i za oprawę fotograficzną każdego spotkania, Bazylika Mniejsza w Hałcnowie za udostępnienie sali.

Projekt sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.