Dzięki uzyskanym dotacjom zakupiliśmy sprzęty, które wspierają rozwój naszej niewielkiej fundacji: komputer, projektor z ekranem, flipchart, materiały przydatne do prowadzenia warsztatów językowych, została przygotowana strona internetowa; dzięki której możemy być bardziej rozpoznawalni, podnieśliśmy kwalifikacje na kursach ceramiki, gdyż mamy w planach wykorzystanie nabytych umiejętności. Jednak najbardziej cieszymy się z tego, że uczestnicy naszych warsztatów biorą w nich udział tak chętnie! Ich pogodne, uśmiechnięte twarze i fakt poszerzania kompetencji językowych jest najlepszym wynagrodzeniem i dowodem na to, że warto podejmować wspólne działania!