Nasza fundacja otrzymała dotację na rozwój instytucjonalny organizacji w ramach tegorocznego konkursu „Śląskie NOWEFIO 2021-2023". Wystartowaliśmy w konkursie... no i się udało!!! Bardzo się cieszymy   bo dzięki temu możemy się dalej rozwijać dla Was i z Wami. Celem konkursu „Śląskie Lokalnie 2021-2023” jest wsparcie rozwoju młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu województwa śląskiego w realizacji oddolnych inicjatyw, poprzez rozdysponowanie kwoty 1,4 miliona złotych w trzech edycjach. 
Projekt „Śląskie NOWEFIO 2021-2023” wykorzystuje mechanizm regrantingu na wspieranie inicjatyw lokalnych w formie tzw. małych grantów. Projekt zapewnia możliwość realizacji działań przez grupy nieformalne.
Dotacje na działania mogą być przeznaczone na realizację małych projektów skierowanych do lokalnej społeczności, odnoszących się do wszystkich sfer pożytku publicznego.

Dotacje na rozwój przeznaczone mogą być m.in. na:

  • podniesienie kwalifikacji pracowników i wolontariuszy,
  • zakup sprzętu związanego z działaniami organizacji,
  • zakup oprogramowania komputerowego lub księgowego,
  • adaptacja lokalu.

Prócz tego Projekt przewiduje:

  • Wsparcie animacyjne – pomoc w opracowaniu koncepcji projektów i ich realizacji,
  • Wsparcie edukacyjne – pomoc techniczna i merytoryczna związana z przygotowaniem rozliczenia.